පසුගිය මාස අටට සංචාරකයන් ලක්ෂ 9යි | සිළුමිණ

පසුගිය මාස අටට සංචාරකයන් ලක්ෂ 9යි

මේ වසරේ ජනවාරි 1 දා සිට අගෝස්තු 31 දක්වා සංචාරකයන් 904,318ක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අධිකාරියේ දත්ත මඟින් හෙළි වේ.

එම සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් සිදුව ඇත්තේ 22%ක් ඉන්දියාවෙන් ද, එක්සත් රාජධානියෙන් 11% , චීනයෙන් 7%, ජර්මනියෙන් 06%ක්, රුසියාව සහ ප්‍රංශයෙන් 05%ක් වශයෙනි. වසර අවසානය වන විට සංචාරකයන් ලක්ෂ 15කගේ පැමිණීම අපේක්ෂා කරන අතර අපේක්ෂිත විදෙස් මුදල් ආදායම ඇ‍ෙමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.5කි.

වසර 2019 පසු ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක පැමිණීම් ලක්ෂ 9 ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව ලෙස මේ වසර සටහන් කරයි. 2020 සිට 2022 දක්වා, මෙරට සංචාරක පැමිණීම් ඉතා පහළ මට්ටමකට පැමිණි අතර එයට ගෝලීය වසංගතය මෙන්ම ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයේ හේතු බලපෑවේය.

Comments