සෞඛ්‍ය ඇමැතිට එරෙහිව විශ්වාසභංගය ලබන සතියේ | සිළුමිණ

සෞඛ්‍ය ඇමැතිට එරෙහිව විශ්වාසභංගය ලබන සතියේ

සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව එළඹෙන සැප්තැම්බර් 06, 07 සහ 08 යන දින තුන තුළ විවාදයට ගැනීමට පසුගිය සිකුරාදා රැස් වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව එම විවාදයට අදාළ ඡන්ද විමසීම සැප්තැම්බර් 08 වනදා පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඉදිරි සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් පක්ෂ නායක රැස්වීම පසුගිය සිකුරාදා පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ අතර, සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සමගි ජන බලවේගය අවධානය යොමුවිය.

Comments