කෙහෙළියට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දරුණු පරාජයක් | සිළුමිණ

කෙහෙළියට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දරුණු පරාජයක්

වැඩි ඡන්ද 40 
විරුද්ධව 113 පක්ෂව 73

සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිව විපක්ෂය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 40 කින් පරාජයට පත් විය. දින තුනක විවාදයකින්

අනතුරුව විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම ඉකුත් 8වන සිකුරාදා පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්විණි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 113 දෙනකු යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර මන්ත්‍රීවරු73 දෙනකු පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළහ. ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 38 දෙනකු සභාවට පැමිණ සිටියේ නැත.

Comments